Page 1 of 1

Re: Lịch thi Luật TM3 & kỹ năng soạn thào HĐ

PostPosted: Mon Mar 21, 2011 3:49 pm
by phuocan
vnindex1000 có thể xin với P.Đào tạo thi bữa khác được đó, thường là sau 1 tuần. Bạn chỉ cần nộp giấy xác nhận công tác cho nhà trường là được, để biết rõ hơn, bạn hỏi p.Đào tạo nhé.
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ!