Bạn đang gặp khó khăn khi thành lập công ty ?

Bạn đang gặp khó khăn khi thành lập công ty ?

Postby evnbay on Thu Nov 15, 2012 4:00 pm

Bạn đang gặp khó khăn trong việc làm thủ tục thành lập công ty.Hãy để chúng tôi giúp bạn.Triminhlaw chuyên tư vấn làm thủ tục công ty một cách nhanh gọn và uy tín nhất.Khi khách
hàng đăng ký thành lập công ty tại Triminhlaw quý khách sẽ được hưởng rất nhiều những ưu đãi khác giúp cho bạn cảm thấy hài lòng về sự lựa chọn sáng suốt của bạn.
I.Các thủ tục thành lập công ty của chúng tôi bao gồm:
1. Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này.
4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.
II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY GỒM:
- Đơn đăng ký kinh doanh
- Danh sách thành viên/cổ đông
- Điều lệ công ty
- Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng;
- Sổ đăng ký thành viên/cổ dông sáng lập.
- Hợp đồng lao động nếu có
- Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên;
- Giấy chứng nhận góp vốn cho các thành viên/cổ đông;
- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc;
III. MỘT SỐ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỤ THỂ
- Thủ tục thành lập công ty TNHH
- Thủ tục thành lập công ty cổ phần
- Thủ tục thành lập công ty liên doanh
- Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên
- Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
- Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân
Đối với doanh nghiệp tư nhân đăng ký kinh doanh cần hoàn thiện một số thủ tục sau:
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
2. Dự thảo Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây:
a) Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
b) Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Tag:Đăng ký thành lập doanh nghiệp |tư vấn thành lập doanh nghiệp|thành lập doanh nghiệp tư nhân|thành lập công ty 100 vốn nước ngoài|tư vấn thành lập công ty|thủ tục thành lập công ty|thành lập công ty cổ phần|dịch vụ thành lập công ty cổ phần|
evnbay
 
Posts: 2
Joined: Fri Oct 12, 2012 3:24 pm

Return to Cafe Luật

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron