Bài tập cho các bạn chưa có điểm cá nhân

Bài tập cho các bạn chưa có điểm cá nhân

Postby ecolaw on Thu Nov 18, 2010 3:22 pm

Chào các anh chị,
Anh/chị nào chưa có điểm cá nhân (30% của điểm giữa kỳ) thì làm BÀI TẬP 2 trang 322 giáo trình Tư pháp quốc tế, thứ Sáu nộp cô nhé.

Mình chỉ nghe cô dặn vậy, không biết gì thêm.

Ecolaw
ecolaw
 
Posts: 20
Joined: Sat Nov 21, 2009 11:20 am

Return to Tư pháp quốc tế

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron