Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự

Postby vulcan on Wed Oct 24, 2012 1:01 pm

- Hợp pháp hóa lãnh sự là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam.
Giấy tờ, tài liệu của nước ngoài trước khi sử dụng ở Việt Nam phải được hợp pháp hoá lãnh sự, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.
- Chứng nhận lãnh sự là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở nước ngoài.
Giấy tờ, tài liệu của Việt Nam đưa ra nước ngoài sử dụng có thể được chứng nhận lãnh sự theo các quy định của pháp luật về chứng nhận lãnh sự, nếu có yêu cầu.

1. Yêu cầu, điều kiện đối với giấy tờ tài liệu
1.1 Đối với giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự
a, Giấy tờ, tài liệu của nước ngoài trước khi đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tại Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ phải được chứng thực bởi cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được uỷ quyền của nước ngoài đó tại Việt Nam hoặc kiêm nhiệm Việt Nam.
b, Giấy tờ tài liệu của nước ngoài trước khi đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tại Cơ quan đại diện Việt Nam phải được chứng thực bởi:
- Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước sở tại nếu là giấy tờ, tài liệu của nước sở tại. Đối với các nước có chế độ liên bang thì tuỳ theo thực tiễn và pháp luật địa phương, Cục Lãnh sự sẽ hướng dẫn cụ thể đối với từng Cơ quan đại diện Việt Nam về cơ quan có thẩm quyền chứng thực của nước ngoài đó.
- Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được uỷ quyền của nước thứ ba tại nước sở tại hoặc kiêm nhiệm nước sở tại, nếu là giấy tờ, tài liệu của nước thứ ba đó.
1.2 Đối với giấy tờ, tài liệu đề nghị chứng nhận lãnh sự
Giấy tờ, tài liệu của Việt Nam chỉ được chứng nhận lãnh sự tại Cơ quan đại diện Việt Nam khi đã được Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ chứng thực.
2. Thủ tục chứng nhận lãnh sự
2.1 Hồ sơ hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự bao gồm:
- Phiếu đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự theo mẫu;
- Bản chính hoặc bản sao có công chứng giấy tờ, tài liệu đề nghị đăng ký hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự, bản dịch (nếu có);
- Một (01) bản chụp các giấy tờ, tài liệu nói trên;
- Một (01) bản chụp chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế khác (sau đây gọi chung là giấy tờ nhân dân) của đương sự (có xuất trình bản gốc để đối chiếu).
2.2 Trong trường hợp cần thiết, giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài đề nghị được hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự phải được dịch ra tiếng Việt hoặc một tiếng nước ngoài khác mà viên chức có thẩm quyền của Việt Nam hiểu được (Thông thường là tiếng Anh). Bản dịch đó phải được công chứng (công chứng ở đây được hiểu là việc Cơ quan công chứng địa phương hoặc Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được uỷ quyền của nước ngoài chứng nhận chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật).
CÔNG TY TNHH VICLAW
Địa chỉ: P838. Tòa nhà Vân Nam, Số 26 Đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội.
ĐT: 04 8582 1995 - Fax: 043 573 9287
Email: info@viclaw.vn
Hotline: 098.494.2688 – 0975.333.898
vulcan
 
Posts: 16
Joined: Sun Aug 19, 2012 10:10 pm

Return to Luật Sở hữu trí tuệ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron