Xác định tư cách chủ thể của tác giả, chủ sở hữu quyền tác g

Xác định tư cách chủ thể của tác giả, chủ sở hữu quyền tác g

Postby vulcan on Mon Sep 24, 2012 3:09 pm

Cho tôi hỏi, xác định tư cách chủ thể của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả?

Xin cảm ơn.
vulcan
 
Posts: 16
Joined: Sun Aug 19, 2012 10:10 pm

Return to Luật Sở hữu trí tuệ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron