Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan

Postby vulcan on Tue Aug 28, 2012 10:46 am

Image

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan
Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả hoặc có thể nộp đơn tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở.
Cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2 Điều 13 và Điều 17 của Luật Sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả hoặc tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan gồm có:
1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan (theo mẫu)
2. Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan. Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.
3. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
4. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
5. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
Các tài liệu quy định tại các điểm 3, 4 và 5 trên đây phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Bạn có thể tìm hiểu về [url="http://www.viclaw.vn/thu-tuc-dang-ky-nhan-hieu-hang-hoa.html"]thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa[/url]
Đừng ngần ngại, khi bạn có nhu cầu đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết. Chúng tôi sẽ trả lời thư của bạn trong thời gian sớm nhất nhưng không quá 24h kể từ thời điểm bạn gửi thư. [COLOR="red"][url="http://www.viclaw.vn/yeu-cau-dich-vu.html"]GỬI YÊU CẦU TẠI ĐÂY![/url][/COLOR]

CÔNG TY TNHH VICLAW
Địa chỉ: P.838, số 26 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.
ĐT: 04 8582 1995 - Fax: 043 564 3167
Email: info@viclaw.vn
Hotline: 0907.388.007 – 0975.333.898
vulcan
 
Posts: 16
Joined: Sun Aug 19, 2012 10:10 pm

Return to Luật Sở hữu trí tuệ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron