Website cuc so huu tri tue

Website cuc so huu tri tue

Postby Sea&Mountain on Mon Aug 30, 2010 2:32 pm

Website cục sở hữu trí tuệ http://www.noip.gov.vn
Trong này có rất nhiều thứ để xem: khái niệm. hướng dẩn, quy trình, tờ khai, đơn mẫu, phí lệ phí... VB luật nghị định thông tư cũng gần như đầy đủ.

Goodluck !!
Tiền thôi xót xa
Sea&Mountain
 
Posts: 38
Joined: Thu Sep 17, 2009 9:47 am

Return to Luật Sở hữu trí tuệ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron