Thông Báo nghỉ học đặc biệt

Thông Báo nghỉ học đặc biệt

Postby hieutran on Sun Jun 06, 2010 10:12 pm

Thông báo nghị học môn Logic học - Phòng B512
Cập nhật: 04/06/2010

Chuyên ngành Luật kinh doanh

Nghỉ học ngày 07-09/06/2010

Sinh viên đi học lại ngày 11/06/2010.
hieutran
 
Posts: 23
Joined: Thu Oct 15, 2009 9:56 pm

Return to Logic học

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron