NỘP BÀI MÔI TRƯỜNG VÀO TỐI THỨ 2

NỘP BÀI MÔI TRƯỜNG VÀO TỐI THỨ 2

Postby ecolaw on Wed Mar 24, 2010 10:29 am

Chào các anh chị,
Theo thống nhất giữa Ecolaw và thầy Nguyên, tối thứ Hai ngày 29/03/2010 Ecolaw sẽ thu bài rồi gửi cho thầy sau.
Tối thứ 6 nhóm trưởng các nhóm gửi cho Ecolaw danh sách nhóm mình trước để ngày thứ 2 Ecolaw thu bài và ký tên theo danh sách này.
Các bạn lưu ý là danh sách này để ecolaw thu bài thôi, nếu khác với danh sách các nhóm đã đăng ký với thầy thì các bạn chịu trách nhiệm.

Thân ái.
Ecolaw.
ecolaw
 
Posts: 20
Joined: Sat Nov 21, 2009 11:20 am

Re: NỘP BÀI LUẬT ĐẤT ĐAI VÀO TỐI THỨ 2

Postby ecolaw on Wed Mar 24, 2010 10:32 am

TOPIC BỊ NHẦM, Ecolaw xin đính chính là NỘP BÀI LUẬT ĐẤT ĐAI TỐI THỨ 2.

ecolaw
ecolaw
 
Posts: 20
Joined: Sat Nov 21, 2009 11:20 am


Return to Luật Đất đai & Môi trường

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron