Page 1 of 1

Ve viec cam on.

PostPosted: Fri Oct 23, 2009 9:27 am
by NgoVu
Admin oi, minh de nghi them nut "Cam on" ben duoi moi Reply nhe.
Moi nguoi sau khi xem xong hoac lay thong tin minh can tai forum thi cung nen reply "cam on" 1 tieng nham khich le tinh than nguoi post cac ban nhe. Chu post hoai ma khong thay ai cam on cung bun lam day'.

Re: Ve viec cam on.

PostPosted: Mon Oct 26, 2009 12:40 pm
by Sea&Mountain
Bạn cứ xem page view là số người cảm ơn đi :)