Về đăng ký môn khóa luận tốt nghiệp

Về đăng ký môn khóa luận tốt nghiệp

Postby hieutran on Fri Feb 11, 2011 9:37 am

- bác nào đã đăng ký được chưa.
- Bữa nay là 11 rồi, mà trên trang đăng ký học phần vẫn chưa hiện mục đăng ký môn khóa luận tốt nghiệp.
- Trong khi các khoa khác đã đăng ký được từ ngày 10/02/2011 rồi.
hieutran
 
Posts: 23
Joined: Thu Oct 15, 2009 9:56 pm

Re: Về đăng ký môn khóa luận tốt nghiệp

Postby thuyhuynh on Fri Feb 11, 2011 1:59 pm

Đã đăng ký được rùi đó bạn.
thuyhuynh
 
Posts: 39
Joined: Wed Sep 16, 2009 1:43 pm

Re: Về đăng ký môn khóa luận tốt nghiệp

Postby hieutran on Fri Feb 11, 2011 2:57 pm

Lưu ý: Sau khi kiểm tra, tôi đã phát hiện ra lỗi.
- Nếu dùng firefox vào các bạn sẽ không thể đăng ký được, tôi cũng không biết vì sao, vì mọi lần vẫn vào đăng ký trong firefox.
- Để vào đăng ký, các bạn vào internet explorer.
hieutran
 
Posts: 23
Joined: Thu Oct 15, 2009 9:56 pm


Return to Thông tin tin tức

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron